HİZMETLER

PROJE TASARIM HİZMETLERİ

 • Merkezi ve müstakil ısıtma ve soğutma sistemleri
 • Bölgesel ısıtma sistemleri
 • Klima tesisatı
 • Soğutma tesisatı
 • Havalandırma tesisatı
 • Isıtma tesisatı
 • Yangın söndürme tesisatı
 • Jeotermal enerjili ısıtma ve soğutma sistemleri
 • Sıhhi tesisat
 • Isı yalıtımı
 • Kızgın su tesisatı
 • Buhar tesisatı
 • Basınçlı hava tesisatı
 • Havuz ve filtrasyon sistemleri
 • Otomatik kontrol tesisatı
 • Çamaşırhane tesisatı
 • Mutfak tesisatı
 • Medikal Gaz tesisatı
 • LPG tesisatı
 • Doğalgaz tesisatı
 • Foseptik tesisatı
 • Güneş enerjili sistemler
 • Sulama tesisatı

YEŞİL BİNA TASARIMI

 • Sürdürülebilir Yaşam

 • Sürdürülebilir Yaşam günümüz ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçları için gerekli kaynakları korumaktır. Diğer bir deyişle gelecek kuşakların hayatlarını sürdürebilmesidir.
 • Günümüzün başlıca sorunları, küresel ısınma, çevre kirliliği, nüfus artışı ve arkasından gelen temiz su ve doğal kaynakların hızla tükenmesidir.
 • Yapılan araştırmalara göre binalar, tüketilen toplam elektriğin %71'ini, enerjinin %39'unu, içme suyunun %12'sini kullanmaktadır. Ayrıca karbondioksit salınımının %40'ının, ortaya çıkan atıkların da %30'unun binalardan kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu sorunların çözümü, çevresine saygılı, doğal kaynakları en az seviyede tüketen yapılar kullanmaktan başlamaktadır.
 • Yeşil Bina

 • Yenilenebilir enerjiler kullanarak küresel ısınmanın etkisini azaltan, su tüketimini en aza indirerek temiz ve yenilenebilir su kaynaklarını, atık kontrolü ve geri dönüşümü yaparak da doğal yaşam alanlarını koruyan, bina içerisinde oluşabilecek tüm rahatsızlıkları ortadan kaldırarak, insan sağlığına zarar vermeyen binadır.
 • Yeşil Bina Tasarımı

 • Yeşil bina tasarımı mimari ile başlayan, mekanik tasarım ile birlikte yürütülen bir süreçtir. Arazi seçiminden, geri dönüşebilir malzeme seçimine, gölgeleme tasarımından, doğal aydınlatmaya, yalıtım seçiminden, doğal havalandırmaya kadar birçok başlık dikkate alınır. Bu süreçlerde danışman olarak çalışan HSN Proje, bu aşamadan sonraki mekanik sistem tasarımında devreye girmektedir. HSN Proje enerji etkin yapılarda çoğunlukla uygulanan;
 • Isı Geri Kazanım Sistemleri,
 • Değişken Debili Sistem Tasarımı,Toprak Su Kaynaklı Isı Pompaları,
 • Yağmur Suyu Hasadı,
 • Gri Su Geri Dönüşümü,
 • Serbest Soğutma,
 • Güneş Enerjisi,
 • Kojenerasyon, Trijenerasyon Sistemleri,
 • Soğuk Depolama,
 • Yenilenebilir Enerji Sistemleri Otomasyonu, sistemlerinin tasarımlarını yapmaktadır.
 • Bu tasarımların yanı sıra, bu sistemlerin simülasyonlarını da yapabilmekte, bünyesindeki enerji yöneticisi ve ekonomist kadrosuyla ilk yatırım maliyeti, geri dönüşüm süresi raporlarını da hazırlamaktadır.