HİZMETLER

REVIT MEP ( BIM )

 • Building Information Modeling (Yapı Bilgi Modeli) 3 boyutlu parametrik ve nesne tabanlı modeller kullanarak, bir yapının/tesisin yaşam döngüsü boyunca tesise ve/veya projesine ait birbiriyle uyumlu, koordineli ve ilişkili her tür bilginin yaratılması ve kullanılması sürecidir. BIM bir program ya da ürün değil, bir yaklaşımdır. Projenin tüm ana süreçlerinde etkin olarak kullanılabilen sistem, işveren, tasarımcı, müşavir, yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçiler arasındaki bilgi alışverişinin kalitesini ve hızını arttırarak, son kullanıcılar için en uygun ürünün ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sistem, üç boyutlu sayısal modelleme yapısıyla görsel bir modelin çok ötesine geçerek, yapının imalatı ile ilgili tüm bilgileri içeren, sürekli geliştirilebilen çok fonksiyonel bir yönetim ve bilgi paylaşım aracı görevi görmektedir.
 • BIM Neden Gereklidir?

 • BIM sonuç değil başlangıçtır. BIM uyumlu modellenmiş bir tasarım, üzerinde tuttuğu verilerle tüm proje boyunca kullanılabilecek bir 3 boyutlu veri bankası görevi görür. Projelerde verimliliği, kaliteyi arttırmak ve maliyeti düşürmek için yapılması gereken ilk şey, tasarım aşamasında BIM’e geçerek proje üzerindeki kontrolü yükseltmektir. Hazırlanan BIM modeli sayesinde, süresel planlama, maliyet yönetimi, simülasyon çalışmaları ve tesis yönetimi hızlı ve doğru olarak yönetilebilir. Yeşil bina konseptinin yönetilebilmesinde BIM büyük kolaylık sağlar. Tesisin enerji yönetimi ve karbon ayak izi konusunda tasarım aşamasından itibaren doğru adımlar atabilmek, BIM uyumlu modelleme ile oldukça kolay olmaktadır. Geleceğin sürdürülebilir projeleri için BIM çok yararlı bir başlangıçtır. BIM inşaat proje süreçlerindeki kopukluğu ortadan kaldırır. Herkesin tek model üzerinden aynı dili kullanmalarını sağlar. Bu açıdan BIM açıklık ve ortak çalışmayı destekleyerek, sürdürülebilir değer yaratır.
 • BIM Neler Kazandırır?

 • BIM Dünya’da yapılan tüm çalışmalarda görüldüğü üzere geri dönüşü hızlı olan doğru bir yatırımdır. Her yatırımda olduğu gibi şirket için uygun çözümler seçilmelidir. BIM işlerin daha maliyetli ve daha uzun sürmesine sebep olan bir sistem değildir. Planlama aşamasında yapılan hataların planlama aşamasında fark edilmesine sebep olur. Bu durum tasarım ve planlama ekipleri üzerindeki yükü arttırıyormuş gibi görünse de, ekibin yetkin hale gelmesi ile yük azalmış olacaktır. Bu açıdan bir önceki bölümde açıklandığı gibi yetkinlik arttırılırken, yükün dış desteklerle azaltılması, ekibin BIM’e olan inancını arttırmaktadır. BIM’in belli başlı avantajları şu şekilde sıralanabilir;
 • Tasarım sürecinde, koordinasyonun ve oluşabilecek sorunların oluşmadan önlenmesinin sağlanması,
 • Maliyet hesaplarında hata paylarının minimize edilerek, rekabet gücünün arttırılması,
 • Uygulama aşamasında, uygulama hataları, değişiklik talepleri, malzeme, makine ve işçilik kayıplarının minimize edilmesi,
 • Lojistik sisteminin en uygun şekilde planlanmasının sağlanması,
 • Kontrat yönetiminde oluşacak sorunların minimize edilmesi,
 • Süresel sapmaların minimize edilmesi,
 • Nakit akışının ve maliyetlerin etkili olarak kontrol edilmesi,
 • Proje süreci ile ilgili dataların, daha sonraki analizlerde kullanılması amacıyla saklanması,
 • Stratejik kararların hızlı ve doğru olarak verilmesi,
 • Proje ile ilgili raporların şeffaf ve anlaşılır olarak oluşturulması,
 • İnşaat atıklarının minimize edilerek, çevre etki değerlendirmesinin daha etkili yapılması,
 • Belirsizlikleri minimize ederek, tarafların aldığı risklerin netleştirilmesi,
 • İşveren memnuniyetinin ve karşılıklı güvenin arttırılması,
 • İnşaat kontrol kalitesinin yükseltilmesi, bu sayede depreme dayanıklı ve kaliteli yapı stokunun arttırılması,
 • Çevreci yapı çözümleri olarak adlandırabileceğimiz, “Green Building” konseptinin en doğru şekilde uygulanmasının sağlanması şeklinde özetlenebilir.
 • BIM konusunda öncü olan firmalar, müşteri portföylerinin kalitesini arttırarak, yüksek karlılığa daha kolay ulaşabilirler.