BAŞARI İLE TAMAMLADIĞIMIZ
81 PROJE

HİZMETLER

Proje Tasarım Hizmetleri

Merkezi ve müstakil ısıtma ve soğutma sistemleri, bölgesel ısıtma sistemleri, klima tesisatı, soğutma tesisatı, havalandırma tesisatı, ısıtma tesisatı...

Tüm Hizmetler

Revit Mep

Building Information Modeling (Yapı Bilgi Modeli) 3 boyutlu parametrik ve nesne tabanlı modeller kullanarak, bir yapının/tesisin yaşam döngüsü boyunca tesise ve/veya projesine ait birbiriyle uyumlu, koordineli ve ilişkili her tür bilginin yaratılması ve kullanılması sürecidir. BIM bir program ya da ürün değil, bir yaklaşımdır. Projenin tüm ana süreçlerinde etkin olarak kullanılabilen sistem, işveren, tasarımcı, müşavir, yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçiler arasındaki bilgi alışverişinin kalitesini ve hızını arttırarak, son kullanıcılar için en uygun ürünün ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sistem, üç boyutlu sayısal modelleme yapısıyla görsel bir modelin çok ötesine geçerek, yapının imalatı ile ilgili tüm bilgileri içeren, sürekli geliştirilebilen çok fonksiyonel bir yönetim ve bilgi paylaşım aracı görevi görmektedir.

Tüm Hizmetler

Saha Kontrol

Koordinasyon kalite kontrol ekipman ve malzeme uygulama kontrolü, testlere iştirak keşif işçi sağlığı ve güvenliği raporlama...

Tüm Hizmetler

Çizimler

Çizim hizmetleri

Tüm Hizmetler

Raporlama

Raporlama hizmetleri

Yeşil Bina Tasarımı

Yeşil bina tasarımı mimari ile başlayan, mekanik tasarım ile birlikte yürütülen bir süreçtir.

Arazi seçiminden, geri dönüşebilir malzeme seçimine, gölgeleme tasarımından, doğal aydınlatmaya, yalıtım seçiminden, doğal havalandırmaya kadar birçok başlık dikkate alınır.

Tüm Hizmetler